Компресори и агрегати

  Компресори

Фреон  
Температура
Ел. захранване
R12
висока
1 фазово
R12
висока
3 фазово
R134A
ниска
1 фазово
R134A
ниска
3 фазово
R134A
средна
1 фазово
R134A
средна
3 фазово
R22
ниска
1 фазово
R22
ниска
3 фазово
R22
средна
1 фазово
R22
средна
3 фазово
R22
висока
1 фазово
R22
висока
3 фазово
R404A
ниска
1 фазово
R404A
ниска
3 фазово
R404A
средна
1 фазово
R404A
средна
3 фазово
R404A
висока
1 фазово
R404A
висока
3 фазово
R502
ниска
1 фазово
R502
ниска
3 фазово

  Агрегати

Фреон  
Температура
Ел. захранване
R12
средна
1 фазово
R12
средна
3 фазово
R12
висока
1 фазово
R12
висока
3 фазово
R134A
ниска
1 фазово
R134A
ниска
3 фазово
R134A
средна
1 фазово
R134A
средна
3 фазово
R22
ниска
1 фазово
R22
ниска
3 фазово
R22
средна
1 фазово
R22
средна
3 фазово
R22
висока
1 фазово
R22
висока
3 фазово
R404A
ниска
1 фазово
R404A
ниска
3 фазово
R404A
средна
1 фазово
R404A
средна
3 фазово
R404A
висока
1 фазово
R404A
висока
3 фазово
R502
ниска
1 фазово
R502
ниска
3 фазово

  Компресори за климатици

Фреон  
Температура
Ел. захранване
R22
климатици
1 фазово

  Агрегати за климатици

Фреон  
Температура
Ел. захранване
R22
климатици
1 фазово

За обща техническа информация за нашите компресори и агрегати натиснете тук.