Клиенти

Световна популярност

Продуктите на МРАЗ АД са насочени предимно към чуждестранни клиенти, въпреки че голямо внимание се отделя и на българския пазар. В момента 87% от продукцията е за износ.

По-голямата част от производството на хладилни електроуреди се изнася за Европейския съюз, докато херметичните хладилни компресори и агрегати се изнасят за Средния изток, Северна Африка, юго-източна Азия, Европа. Популярността на нашите продукти по целия свят е в следствие на нашите задълбочени проучвания и програми за развитие, бързото обслужване и добрата работа на персонала. Готови смe бързо да отговорим на всяко индивидуално изискване на нашите клиенти, за да се съобразим с пазарните нужди.

С нашия опит, добре обучен и мотивиран персонал и нашите нови продукти ние сме готови да се справим с предизвикателствата свързани с глобализацията на световната икономика.